Menu
Obec Bořislav
obec Bořislav

Koncepce rozvoje

Mateřské školy Bořislav, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje na období 2015- 2018

Úvod

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení.  S pomocí našeho Školního vzdělávacího plánu“ Hrou za poznáním“ bychom chtěli být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

Současný stav

Mateřská škola Bořislav je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Bořislav v roce 2012. Hlavním cílem je výchova a vzdělávání dětí.

Školní vzdělávací program naší mateřské školky má název „Hrou za poznáním“. Při volbě jeho názvu jsme se zaměřily na to, co je pro nás učitelky ve výchově a vzdělávání nejdůležitější – aby děti byly šťastné a vše, co jim nabízíme, dělaly s úsměvem na tváři.

Jsme jednotřídní mateřská škola s dětmi věkově smíšenými, snažíme se vybírat témata ke  vzdělávání tak, abychom uspokojily děti od dvou do šesti let. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Cíle, kterých se snažíme dosáhnout

Hlavním cílem a úkolem  je: 

 • abychom dalšímu vzdělávacímu zařízení, kterým je základní škola Žalany, předali takové osobnosti, které budou optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností
 • rozvoj  každého dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální a vést je tak,aby na konci předškolního období byly samostatnou osobností schopnou zvládat nároky života

Dílčí cíle naší mateřské školy:

 • naučit se k sobě chovat vstřícně, být ochotni si pomoci
 • vytvářet podnětné a inspirativní prostředí, umožňující dětem vlastní seberealizaci
 • vytvořit takovou mateřskou školu, která se stane místem společného radostného setkávání dětí, pedagogů, zaměstnanců školy a rodičů
 • udržovat naplněnost školky
 • budovat dobré klima školy
 • podporovat zdravý životní styl

Prostředky k dosažení stanovených cílů

1. v oblasti výchovy

 • podporovat individualitu každého dítěte v jakémkoliv věku
 • vést děti ke  spolupráci , vzájemně si pomáhat
 • být důslední a jednotní ve výchově a požadavcích na děti
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • učit děti chránit životní prostředí a mít rád přírodu-návštěva ZOO,farmy,pozorování ptáčků
 • u nových krmítek a budky na školní zahradě,vycházky do lesa
 • učit děti lásce k místu, kde žijeme, k naší zemi
 • věnovat pozornost i problémům dnešní civilizace – šikana, bezpečnost
 • upevňovat a rozvíjet základy společenské etiky
 • vést děti k estetickému cítění a vnímání,zapojit děti do aktivní spolupráce na vytvoření estetického prostředí mateřské školy

2. v oblasti vzdělávání

 • naplňovat školní vzdělávací program v souladu s právními předpisy
 • připravovat  všem dětem zajímavou vzdělávací nabídku
 • uplatňovat individuální přístup k dětem
 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu
 • klást důraz na prožitkové učení
 • zajišťovat úroveň vzdělávání kvalitními školními vzdělávacími programy a jejich evaluací

3. v oblasti klimatu školy

 • vytvářet ve školce přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi dětmi, pracovníky školy a zákonnými zástupci
 • upevňovat  vztahy se zřizovatelem
 • organizovat akce pro děti a zákonné zástupce – třídní schůzky, společná tvoření,  besídky, rozloučení s předškoláky
 • dle potřeby vést se zákonnými zástupci  individuální rozhovory o dětech

4. v oblasti personální

 • přijímat kvalifikované pedagogické pracovníky,zajistit co nejlepší odbornost
 • DVPP podle plánu
 • získané vědomosti a zkušenosti předávat ostatním pracovníkům školy
 • vzájemně se  informovat o dění v mateřské škole
 • vzniklé problémy řešit společně,okamžitě
 • řízení mateřské školy

5. v oblasti spolupráce s ostatní veřejností

 • prezentovat školku a její aktivity na veřejnosti
 • aktualizovat pravidelně webové stránky školky
 • nadále organizovat informativní rodičovské schůzky
 • připravovat besídky a vystoupení nejen pro zákonné zástupce,ale i pro veřejnost
 •  úzce spolupracovat se ZŠ a MŠ Žalany
 • další spolupráce s Policií ČR,s městkou policií  - dopravní výchova,bezpečnost
 • další spolupráce se včelaři
 • případná spolupráce s Obecním úřadem Žim

6. v oblasti materiálně technického zabezpečení

 • ve spolupráci se zřizovatelem udržovat školní zahradu- pomoc při údržbě zeleně,
 • průběžně doplňovat do mateřské školy  didaktické pomůcky a hračky
 • snažit se získat sponzory pro nákup dalších pomůcek, hraček a vybavení

7. v oblasti spolupráce se základní školou

 • vytvářet podmínky pro plynulý přestup dítěte z mateřské školy do školy základní
 • organizovat návštěvy ve škole – jak se mají „naši“ prvňáčci, jak to chodí ve škole
 •  i nadále zvát do mateřské školy paní učitelku ze ZŠ a MŠ Žalany, která vede  rozhovory o průběhu,přípravě zápisu do ZŠ

Závěr

Předpokladem uskutečňování cílů koncepce je nutná spolupráce mateřské školy se zákonnými zástupci,zřizovatelem,veřejností a vzájemná spolupráce všech zaměstnanců. Koncepce byla zpracována na tři roky /po dobu platnosti ŠVP/. 

Obec

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Jasný Jiří - pěkný podzimek.

Mohlo by Vás zajímat

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11
12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25
26
27 28
29
30 1 2 3
4 5

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 8 °C 0 °C
čtvrtek 25. 4. déšť se sněhem 7/-2 °C
pátek 26. 4. polojasno 12/-2 °C
sobota 27. 4. jasno 15/3 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5